DNA-baserad artbestämning/DNA barcoding

Vissa delar av en organisms DNA kan användas för att bestämma arttillhörighet. Dessa specifika delar kallas för ”streckkods-DNA” eller ”DNA barcodes”. Det är fullt möjligt att till en rimlig kostnad ta fram en streckkodssekvens som skickas digitalt och matchas mot en omfångsrik databas (t ex BOLD) med sekvenser. Om en snarlik sekvens finns sedan tidigare i databasen kommer svaret omgående, t.ex.: den här sekvensen matchar till 99 % med arten X.

Varför vill man bestämma en art med DNA och vad är vitsen med streckkoder? Vi vet inte riktigt hur många olika arter det finns i Sverige. En uppskattning ligger runt 50 000 arter av flercelliga organismer (djur,växter, svampar). Det finns varken litteratur eller ”experter” så det räcker, och för flera organismgrupper är artbestämning ett mycket svårt och tidskrävande arbete som endast ett fåtal personer, om ens någon, kan utföra med säkert slutresultat. För att bestämma något till art krävs också oftast att man har ett särskilt stadium av en organism, och det kan t.ex. vara omöjligt att artbestämma olika stadier som larver, frön, sporer eller mykorrhiza.