e-DNA/DNA i miljöövervakning

DNA-baserade metoder kan ha potential inom miljöövervakning, t.ex. för att upptäcka främmande arter eller för att underlätta identifiering av mikroorganismer. Metoderna är under utveckling och/eller i forskningsstadium, men pilotprojekt av olika slag genomförs, och det finns en efterfrågan om att inom snar framtid få användning av DNA-baserade verktyg. För att hjälpa intresserade avnämare genom djungeln av möjligheter och begrepp, och för att knyta den pågående forskningen till miljöövervakningen, grundades nätverket ”EDNA” i oktober 2016.

NRM presenterar Miljöövervakarens DNA-skola 2017:

Vilken nytta kan man ha av DNA inom miljöövervakning? Här hittar du ett forum med information och förklaringar, handfasta tips och inblickar i forskningens värld – i materialet Miljöövervakarens DNA-skola. Forumet kan på många sätt användas för just utbildning, med introduktion och möjlighet till fördjupning. Mycket kommer att läggas till och uppdateras, t ex olika metoder och senaste forskningsrönen. Det finns också möjlighet att ställa frågor till en jourhavande genetiker på forumet. En mycket uppskattad kurs för aktörer inom miljöövervakningen hölls i november, och presentationer från denna finns här.