e-DNA/DNA i miljöövervakning

DNA-baserade metoder kan ha potential inom miljöövervakning, t.ex. för att upptäcka främmande arter eller för att underlätta identifiering av mikroorganismer. Metoderna är under utveckling och/eller i forskningsstadium, men pilotprojekt av olika slag genomförs, och det finns en efterfrågan om att inom snar framtid få användning av DNA-baserade verktyg. För att hjälpa intresserade avnämare genom djungeln av möjligheter och begrepp, och för att knyta den pågående forskningen till miljöövervakningen, grundades nätverket ”EDNA” i oktober 2016.

NRM presenterar Miljöövervakarens DNA-skola 2017:

Vilken nytta kan man ha av DNA inom miljöövervakning? Här hittar du ett forum med information och förklaringar, handfasta tips och inblickar i forskningens värld – i materialet Miljöövervakarens DNA-skola. Forumet kan på många sätt användas för just utbildning, med introduktion och möjlighet till fördjupning. Mycket kommer att läggas till och uppdateras under året, och som kronan på verket erbjuds en gratis kurs i november, där vi kommer att ta upp olika metoder samt de senaste forskningsrönen.