Miljöövervakarens DNA-skola, Naturhistoriska Riksmuséet

Vilken nytta kan man ha av DNA inom miljöövervakning? Här hittar du ett forum med information och förklaringar, handfasta tips och inblickar i forskningens värld – vi kallar materialet Miljöövervakarens DNA-skola. Forumet kan på många sätt användas för just utbildning, med introduktion och möjlighet till fördjupning. Mycket kommer att läggas till och uppdateras under året, och som kronan på verket erbjuder vi en gratis kurs i november, där vi kommer att ta upp olika metoder samt de senaste forskningsrönen.