SweBOLs uppdrag

Informationsspridning om potentialen i DNA-streckkoder för att inspirera till användning av dessa för artidentifikation, inom förvaltningsarbete, m.m.

Förankra arbetet med att bygga upp en referensdatabas för den svenska faunan och floran hos berörda politiker och myndigheter, potentiella finansiärer, forskare samt den intresserade allmänheten.
Stödja projekt som syftar till att ta fram DNA-streckkoder för den svenska faunan och floran genom att tillhandahålla riktlinjer (standarder) bl.a. för:
Dokumentation och förvaring av nyinsamlat material som ska DNA-streckkodas
Sekvensering av streckkodsmarkörer för olika plattformar
Deponering av vouchermaterial och extraherat DNA
Deponering av DNA-sekvensenser i relevanta samlings- och referensdatabaser (t.ex. BOLD)

Publicera information om hur arbetet med att bygga upp en referensdatabas för den svenska faunan och floran fortskrider.

Utveckla nationella och internationella kontakter och samarbeten inom området och fungera som nationell nod i kontakterna med iBOL.