Styrgrupp

Malin Strand, SLU/ArtDatabanken, (Ordförande SweBOL 2016-2017)
Mari Källersjö, Botaniska trädgården, GU
Per Sundberg, Marina vetenskaper, GU
Per Ericsson, NRM
Johannes Bergsten, NRM

Sekr: Thomas Lyrholm, NRM